I januari/februari 2007 …

… besökte jag Kapstaden och provinsen Western Cape. Texten skrevs strax efter hemkomsten och har därför några år på nacken, men jag hoppas att den ska vara till glädje ändå.

Sydafrika, som har en yta på 1.219.090 kvadratkilometer och är ungefär tre gånger så stort som Sverige, har 46 miljoner invånare. Tre miljoner av dessa bor i Kapstaden. Cirka 80 % av befolkningen är svarta, 10 % är vita och resten är färgade och asiater. Landet har tre huvudstäder. I Kapstaden huserar parlamentet medan regeringen finns i Pretoria och högsta domstolen i Bloemfontein.

Landet är indelat i nio provinser: Östra Kapprovinsen, Fristatsprovinsen, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopoprovinsen, Mpumalanga, Nordvästprovinsen, Norra Kapprovinsen och Västra Kapprovinsen (där Kapstaden ligger).

Sydafrika är ett medelinkomstland med ett överflöd av naturtillgångar, välutvecklad ekonomi, lagstiftning, kommunikationssektor, energiförsörjning och transportsektor. Den sydafrikanska börsen är bland de tio största i världen och infrastrukturen är modern. Trots detta har den ekonomiska tillväxten inte varit tillräckligt stark för att minska den höga arbetslösheten och stora ekonomiska problem finns kvar sedan apartheidtiden, speciellt en utbredd fattigdom och stora inkomstskillnader. Stor immigration ifrån andra afrikanska länder spär på fattigdomsproblemen. Samtidigt sker en kraftig emigration från Sydafrika av välutbildade sydafrikaner, som lämnar landet främst beroende på det ökade våldet.

Man har elva officella språk. Zulu är störst och talas av ca 23 % av befolkningen och därefter kommer xhosa (ca 18 %) och afrikaans (ca 14 %). Engelska talar alla på hotell, restauranger osv.